PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Manteniment dels llocs de treball

VERITAT

  Compromís amb el servei i els llocs de treball

L’Ajuntament de Sabadell, com a responsable de la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària,  garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball adscrits al servei de Sabadell, sigui quina sigui la forma de prestació del servei.

  Actuacions realitzades per assegurar el pagament de les nòmines

Durant el mandat 2015-2019:

  1. Al regularitzar el període de facturació al mesos naturals, l’Ajuntament ha garantit el pagament de les factures a 30 dies.
  2. Quan l’empresa va presentar un ERO per acomiadar 43 persones, l’Ajuntament va iniciar el procediment per intervenir l’empresa per garantir el servei i impedir-los, i això va fer que l’empresa retirés l’ERO.
  3. Quan la justícia ha denegat la suspensió de les liquidacions de 2014-2016 per un valor de 3,5 M€ que havia demanat Smatsa, l’Ajuntament va proposar avançar 3,5M€ de les inversions de maquinària, per tal que l’empresa no tingués problemes de tresoreria i garantir així que pagava les nòmines.

FALS

  Si el servei es municipalitza els treballadors hauran de passar unes oposicions  per poder continuar treballant. 

Els treballadors actuals passen a ser treballadors de l’ens públic (empresa pública) mantenint les mateixes condicions laborals i antiguitat.

  La llei de pressupostos del 2017 impedeix subrogar els treballadors de les concessionàries

La disposició addicional 26 de la llei de pressupostos de l’estat impedia que el personal d’empreses concessionàries adquirís la condició d’empleat públic si es municipalitzava el servei. Però no impedia pas que se subrogués.   Això vol dir que el personal subrogat continuarà treballant en el seu lloc de treball relacionat amb la recollida i neteja, però no podrà fer carrera dins l’administració, a no ser que opti a unes oposicions.

  Si no tens la nacionalitat espanyola, no podràs treballar en el servei municipalitzat.

Tots els ciutadans membres de la Unió Europea poden esdevenir funcionaris en igualtat de condicions que els ciutadans espanyols. Però el personal subrogat no esdevé funcionari municipal. Si es té un contracte en regla al tenir la residència legal a Espanya, es continuarà tenint en el servei  municipalitzat.