• Pagament de Tributs municipals

  Logo Ajuntament

  Pagament Tributs

Domiciliació de rebuts

Quins tributs poden domiciliar-se?

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • IBI. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega i urbana
 • IAE. Impost sobre activitats econòmiques
 • Taxa de Gual
 • Taxa de residus

Com puc fer la domiciliació?

En línia: TRAMITAR


Presencialment (amb cita prèvia):

Terminis

Terminis
Els terminis per domiciliar amb pagament fraccionat i les dates de càrrec en compte dels rebuts estan indicats en el quadre de pagaments. Clica a la imatge per ampliar.

Avantatges de la domiciliació

 • Evita obli-dar-se dels terminis de pagament.
 • És una forma d’estalviar temps i diners, evitant de fer cues i esperes.
 • La domiciliació és fàcil de fer: Fer domiciliació en línia
 • Es pot con­sultar tota la informació del rebut pagat.
 • Permet fraccionar el pagament de l’IBI, la taxa de residus i l’IAE.

Consulta de rebuts