Pagament de contribucions especials

presencial  Presencial

Quan?

Dins el periode voluntari

Què necessito?

. Notificació

Documents i enllaços relacionats

Més informació

MANERES DE FER EFECTIU UN PAGAMENT:

EN PERIODE VOLUNTARI:

Amb l’avís de pagament a les entitats bancàries col·laboradores amb oficina a Sabadell o als seus caixers automàtics, cal consultar prèviament el llistat d'entitats a web.sabadell.cat/pagament .

Entitats col·laboradores :
- Banc de Sabadell
- Banco Popular
- Banco Santander
- Bankia
- Cajamar
- Deutsche Bank
- Ibercaja

El pagament en metàl·lic serà sempre als caixers automàtics.
Amb els avisos de pagament als caixers automàtics municipals del SAC al C. de la Indústria, 10 (consulteu horaris a la web sabadell.cat) i de Policia Municipal al C.Pau Clarís, 100 obert durant tot l’any.
A la web web.sabadell.cat/pagament a l’apartat ‘Fer el pagament’ en línia.
Per telèfon al 93 745 32 79 amb targeta bancària indicant el número de la targeta i la data de caducitat d’aquesta.
Ordre de domiciliació bancària
Gir postal indicant el NIF i el número d’expedient .
Xec conformat a favor de l'Ajuntament de Sabadell lliurat a les oficines del C.Indústria, 10,1a planta.
Transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Sabadell indicant el NIF i el número d’expedient al Banc de Sabadell: ES20 0081 5154 24 0001588560.

La manca de recepció de l'avís de pagament per causes alienes a la voluntat de l’Ajuntament no interromprà el termini de pagament. El contribuent pot sol·licitar un duplicat al SAC o a l’oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament al carrer Indústria, 10.

EN PERÍODE EXECUTIU:

Un cop vençut el termini de pagament voluntari sense haver-se satisfet el deute tributari, aquest es recaptarà per la via de constrenyiment amb l'aplicació dels recàrrecs exigibles en la legislació tributària. Els recàrrecs són de tres tipus i són incompatibles entre si:

-Recàrrec executiu: És un 5% i s'aplica si es satisfà el deute abans de la notificació de la provisió de constrenyiment (primera notificació). Podeu sol·licitar la carta de pagament al SAC o a l’oficina d’Atenció Tributària de l’Ajuntament al carrer Indústria, 10.
-Recàrrec de constrenyiment reduït: És del 10% i s'aplica si es satisfà el deute i el recàrrec abans de la fi del termini establert a la notificació.
-Recàrrec de constrenyiment ordinari: És del 20% i serà aplicable un cop ha finalitzat el període de pagament establert a la notificació. Inclou interessos de demora.

El pagament es pot fer:

Amb la carta de pagament a les entitats bancàries col·laboradores amb oficina a Sabadell o als seus caixers automàtics, cal consultar prèviament el llistat d'entitats a web.sabadell.cat/pagament .

Entitats col·laboradores :
- Banc de Sabadell
- Banco Popular
- Banco Santander
- Bankia
- Cajamar
- Deutsche Bank
- Ibercaja

El pagament en metàl·lic serà sempre als caixers automàtics.
Amb la carta de pagament als caixers automàtics municipals del SAC al C.de la Indústria, 10 (consulteu horaris a la web sabadell.cat) i de Policia Municipal al C.Pau Claris, 100 obert durant tot l’any.
A la web web.sabadell.cat/pagament a l’apartat ‘Fer el pagament’ en línia.
Per telèfon al 93-745-32-79 amb targeta bancària indicant el número de la targeta i la data de caducitat d’aquesta.
Gir postal indicant el NIF i el número d’expedient .
Xec conformat a favor de l'Ajuntament de Sabadell lliurat a les oficines del C.Indústria, 10, 1a planta.
Transferència bancària a favor de l'Ajuntament de Sabadell indicant el NIF i el número d’expedient al Banc de Sabadell: ES41 0081 5154 24 0001649971

TRAMITAR

En línia

Presencial

  • Gestió Tributària-Oficina d'Atenció Tributària
  • Adreça: c. de la Indústria, 10 1r
    Horari: A partir del dia 15 de juny de 2020 es reprèn l'atenció presencial amb cita prèvia. Horari d'Atenció públic: dl., dc. i dv.: de 8.30 a 15 h Atenció telefònica: dl.-dv.: de 9 a 14 h

Imprimeix