Comunicació prèvia d'obres

Tramitar la comunicació, de forma immediata i abans d’executar-les, per realitzar obres d’escassa entitat tècnica, com poden ser intervencions a façana, redistribució d’espais interiors, instal·lació de pèrgoles, etc...

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

La comunicació prèvia d’obres es registra de forma telemàtica a través de la presentació d’una “Instància genèrica amb certificat digital"

Heu d’adjuntar tota la documentació que trobareu a l’apartat DOCUMENTS I ENLLAÇOS RELACIONATS>DOCUMENTS.
Per informació més detallada veieu el “Full informatiu - Documentació per sol·licitar comunicació prèvia d'obres.
Un cop recopilada tota la documentació imprescindible, clicar a TRAMITAR

És important adjuntar tota la documentació, sense oblidar la part tècnica. La mida màxima de la suma de tots els arxius que es poden adjuntar no pot superar les 50 MB.
Si necessiteu més capacitat, podeu adjuntar els arxius restants, registrant una altra instància digital.

Per realitzar tant els pagaments de la taxa per la intervenció municipal en les obres i usos com de l’impost d’obres, es poden generar i pagar les autoliquidacions corresponents, a traves dels enllaços que trobareu a l’apartat MÉS INFORMACIÓ:
- Autoliquidació Impost d'Obres: Comunicació Prèvia d'Obres
- Autoliquidació taxa Comunicació Prèvia d'obres


IMPORTANT:
- En el cas de que no sigui el/la sol·licitant qui presenta la documentació, caldrà aportar full d'Autorització de representació (si és persona física o jurídica), escriptura de constitució (en cas de venir en representació d'alguna persona jurídica) i còpia del DNI del representant.
- Les autoliquidacions s'han de generar al mateix nom que el/la titular de la comunicació.
- No es poden iniciar les obres fins disposar del codi QR que us enviarem per correu electrònic.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

TRAMITAR

En línia

Imprimeix