Liquidació de la taxa pel pas de vehicles a través del domini públic (guals)

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

-DNI
-Sol·licitud

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.1

TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES D’ESPAI A LA VIA PÚBLICA

ORDENANÇA FISCAL 3.9

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix