CA EN ES

Reclamacions de l'IBI

Disconformitat amb el contingut de les liquidacions i la indicada disconformitat no fa referència ni a una exempció ni a una bonificació ni a un canvi de nom ni a un problema derivat d'alteració física.

presencial  Presencial

Quan?

En qualsevol moment encara que la validesa de la petició estarà condicionada en el temps en funció del tipus de reclamació

Què necessito?

-DNI
-Documents que acrediten la improcedència de la liquidació, documents que sustentin la seva reclamació, del document públic o privat en què consti l'acte o contracte que origina la imposició

TRAMITAR

Correu

Presencial

  • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
  • Adreça: c. de la Indústria, 10
    Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat