Prorrateig de la quota de l'Impost sobre Vehicles

Es sol·licita poder abonar la part proporcional per trimestres, en cas de baixa definitiva, temporal per robatori o renúncia Guàrdia Urbana , o una baixa per exportació.
En el cas de que l'interessat hagi satisfet la quota anual, podrà sol·licitar la devolució de la part proporcional dels trimestres pels quals no hagi de tributar.
El prorrateig de les quotes les realitza d'ofici el departament de Vehicles d'acord amb la informació que facilita mensualment la DGT.
En el cas de que l'interessat presenti la petició abans de que s'hagi processat el fitxer mensual, se li pot tramitar la seva sol·licitud sense cap problema, d'acord amb els criteris indicats més avall.

Pel fet de ser un prorrateig trimestral (trimestres naturals), la quota per la qual s'ha de tributar estarà en funció de
la data de baixa del vehicle:
· Baixa en el 1r trimestre: 1 de gener-31 de març - S'ha de liquidar 1 trimestre o retornar-ne 3 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 2n trimestre: 1 d' abril-30 de juny - S'han de liquidar 2 trimestres o retornar-ne 2 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 3r trimestre: 1 de juliol-30 de setembre - S'han de liquidar 3 trimestres o retornar-ne 1 en el cas d'haver pagat el rebut anual
· Baixa en el 4t trimestre: 1 d' octubre-31 de desembre - El rebut anual és correcte i no procedeix cap devolució

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

-Baixa definitiva per exportació o temporal per robatori, segellada per Trànsit o renúncia Guardia Urbana o Certificat de Destrucció emés pel CAT.

TRAMITAR

Correu

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat

Imprimeix