CA EN ES

Llicència per a la tinença i/o conducció de gossos amb potencial de perillositat

A Catalunya es va aprovar una llei que regula la tinença, cria i ensinistrament de gossos amb potencial de perillositat (afecta a 11 races i els creuaments que es donin entre elles), a més estableix sancions en cas de incompliment.
Tots els propietaris d'aquests animals han de tenir una llicència que es tramita en els ajuntaments.

presencial  Presencial

Quan?

S'ha de tramitar al més aviat possible.

Què necessito?

- Sol·licitud/Renovació de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
- Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
- Declaració de no haver estat sancionat per cap Administració Pública per a comissió d'infranccions greus o molt greus previstes per la llei 50/1999 i la Llei 10/1999. (veure documents relacionats)
- Original del Certificat de capacitat física i aptitud psicològica amb vigència d'1 any.

En el cas dels propietaris de gossos considerants potencialment perillosos censats en el municipi de Sabadell, també s'ha d'aportar:
- Fotocòpia de la Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil del/s gos/sos (cobertura mínima 150.253€) i fotocòpia del rebut anual acreditatiu del pagament d'aquesta pòlissa.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Les races considerades potencialment perilloses es poden trobar al Capitol IV, article 58 de l’ Ordenança Municipal Reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals de Sabadell.
- Akita Inu
- American Staffordshire Terrier
- Bullmastiff
- Dòberman
- Dog Argentí
- Dog de Bordeus
- Fila Brasileiro
- Gos de Presa canari
- Mastí Napolità
- Pit Bull Terrier
- Rottweiler
- Staffordshire Bull Terrier
- Tosa Japonès o Tosa Inu
­- American Bully
­- Bulldog Americà

Regulat per l'ordenança fiscal 3.19

El pagament es podrà fer efectiu de la següent manera:

- A l'Agència Tributària de Sabadell
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
- Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B
- Despatx Lluch, a través del caixer automàtic

Preus 2020:
Epígraf 2. Concessió i/o renovació de llicència per a la tinença /conducció de gossos potencialment perillosos: 52,81€

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat