Autoliquidació Fiança Construcció/ Modificació Gual

Realitzar una fiança en metàl·lic en el cas que les obres de construcció/ modificació de gual, les faci el peticionari. El retorn de la fiança es farà efectiu un cop finalitzada l'obra, amb l'informe favorable previ dels serveis tècnics municipals i un cop transcorregut un termini de garantia de dos mesos des de la comunicació per part de l'interessat del final d'obra.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
- Per internet a www.sabadell.cat
- A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10
- Al caixer automàtic del SAC al c. Indústria, 10
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell)

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 5.2

Més informació

Preu públic per la prestació del servei de realització d'obres a la via pública sol·licitades pels particulars.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix