Autoliquidació taxa Llicències Urbanístiques: 1a pròrroga llicència d'Obres Menors (llicències amb pressupost)

És la taxa que es paga per a l'obtenció de les llicències ubanístiques.

Quan?

Tot l'any

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.09

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 3.9
Taxa per llicències urbanístiques

El pagament d'aquesta autoliquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
- Per internet a www.sabadell.cat
- A l'Agència Tributària de Sabadell-Oficina d'Atenció Tributària al c. Indústria núm. 10
- Al caixer automàtic del SAC al c. Indústria, 10
- A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
- En els caixers automàtics amb lector de codis de barres de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell

TRAMITAR

En línia

Imprimeix