Llicència concert per realitzar successius talls de carrer

Simplificar la gestió dels talls de carrer per als casos en què es realitzin de forma successiva en el mateix lloc o en diferents. Per a poder optar a aquest tipus de llicència cal sol·licitar, com a mínim, 12 ocupacions anuals.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any amb caràcter general. En el cas de les pròrrogues cal sol.licitar-les abans que finalitzi l'exercici en curs.

Què necessito?

- Sol·licitud corresponent on caldrà informar sobre: motiu de les ocupacions, núm. de la llicència d'obres (en que cas l'ocupació sigui amb motiu d'una obra), lloc de l'ocupació (carrer i número), núm. d'ocupacions parcials i/o totals, data d'inici i final de les sol·lituds.
- Acreditació de la personalitat de constitució de l'empresa (ha de constar el tipus d'activitat). Ha presentat la còpia simple.
- NIF
- Poders de l'administrador.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
- Plànol de senyalització de l'ocupació del carrer.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Els concerts són "bosses d'ocupacions" anuals que es paguen amb caràcter anticipat a qualsevol tall de carrer i que comporten una simplificació de la gestió de la taxa d'ocupació, ja que s'expedeix un únic rebut de pagament de la taxa per part dels serveis administratius i s'eviten desplaçaments a l'interessat.

A partir del moment en que s'adopta aquesta modalitat l'interessat podrà sol·licitar un tall de carrer a través de l'adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. segons les condicions específiques acordades dins la llicència de concert.

De conformitat amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona interessada resta assabentada que el termini màxim de resolució i notificació del procediment per a l'ocupació de la via pública és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

TRAMITAR

Presencial

Imprimeix