CA EN ES

Llicència per a la instal·lació de tanques i/o bastides a la via pública

Ocupar la via pública amb la instal·lació d'una tanca o bastida amb motiu de l'execució d'una llicència d'obres.

presencial  Presencial

Quan?

Amb un termini d'antelació mínim de 15 dies

Què necessito?

- Sol·licitud a la qual es faci constar les dades del sol·licitant, el motiu de l'ocupació, el número de la llicència d'obres, l'emplaçament (carrer i número) on s'haurà d'instal·lar la tanca o bastida, la durada i l'espai ocupat.
- Plànol de l'emplaçament on es detallin les característiques de l'ocupació, indicant els metres d'amplada, longitud i alçada.
- Pòlissa i rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

Aquesta llicència la regula l'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.5.

TAXA PER L'OCUPACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
Secció 7a: tanques i bastides

La instal·lació de tanques i bastides es regiran per la taxa prevista a la Secció 1a.

TRAMITAR

Presencial

 • Registre de Territori - Policia Municipal
 • Adreça: c. de Pau Claris, 100
  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h Dia 7/12 Tancat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h De l’1 al 31.08.2020 Tancat De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h Dia 7 de desembre 2020 Tancat Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h De l’1 al 31.08.2020 Tancat De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h Dia 7 de desembre 2020 Tancat Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h De l’1 al 31.08.2020 Tancat De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h Dia 7 de desembre 2020 Tancat Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h De l’1 al 31.08.2020 Tancat De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h Dia 7 de desembre 2020 Tancat Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat