CA EN ES

Consulta del padró fiscal de l'IBI l (amb signatura digital)

Es consulten dades que formen part del padró anual de l'IBI

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Certificat digital

TRAMITAR

En línia