CA EN ES

Consulta del padró fiscal de l'IAE (amb signatura digital)

Es consulten les dades que formen part del padró anual de l'IAE. S'exposa al públic quan s'aprova el padró. Es publica al BOP i hi ha un mes per presentar al.legacions.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Certificat digital

TRAMITAR

En línia