CA EN ES

Instància genèrica (amb signatura digital)

Sol·licitud escrita per iniciar un tràmit o gestió.
Cal presentar-la a qualsevol registre municipal o per registre telemàtic amb signatura digital.
Pot acompanyar documentació.

Quan?

Les 24 h. del dia, tots els dies de l'any

Què necessito?

- Certificat digital

Més informació

Anar a "Tramita ara" i omplir les dades que restin de la instància, exposant el tema i sol.licitant una actuació al respecte si cal. Una vegada incorporada la informació, caldrà signar-la.

TRAMITAR

En línia