CA EN ES

Autoliquidació taxa Certificat d'Aprofitament/Règim Urbanístic

Aquesta taxa correspon al tràmit:
-Autoliquidació taxa Certificat d'Aprofitament/Règim Urbanístic

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

El pagament d'aquesta liquidació es podrà efectuar de les següents maneres:
.A l'Oficina Municipal de Recaptació al c. Indústria núm. 11.
.A qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell
.En els caixers automàtics amb lector de codis de barres (de qualsevol banc o caixa amb oficina a Sabadell).
.Mitjançant la targeta 4B en qualsevol caixer de la xarxa TELEBANCO 4B

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 3.2

TAXA D'ADMINISTRACIÓ PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O EN ELS QUALS INTERVINGUIN L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIES DE LA PART INTERESSADA (SEGELL MUNICIPAL)

Trobareu a documents adjunts el Text de l'Ordenança Fiscal

TRAMITAR

En línia

Presencial