PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES
  

EDUCACIÓ

 

cap escolaritzacio matriculacio

 

La Generalitat de Catalunya publica anualment la normativa que regula els processos de preinscripció i matriculació dels diferents ensenyaments.

Calendari de preinscripció Curs 2023-24:

 • Presentació de sol·licituds:
  • Educació infantil i primària del 6 al 20 de març
  • Educació secundària (ESO) del 8 al 20 de març
 • Publicació del llistat provisional baremat: 21 d’abril
 • Presentació d’al·legacions al barem: del 21 al 27 d’abril (als centres educatius)
 • Sorteig: 9 de maig a les 11h
 • Publicació de la llista amb la puntuació definitiva: 11 de maig
 • Ampliació de peticions a centres amb vacants: del 29 de maig a l’1 de juny
 • Llistat d’alumnes admesos i llista espera: 12 de juny
 • Presentació d’al·legacions a l’OME: del 13 al 15 de juny
 • Matriculació: del 20 al 28 de Juny

 Presentació d’al·legacions a l’OME

Supòsits en què les famílies poden presentar una reclamació:

 • Disconformitat amb l’assignació de plaça: Qualsevol nova petició ha de disposar de vacants.
 • Germans separats
 • Plaça d’ofici sense cap centre assignat
 • Canvis de població sense plaça assignada
 • Anomalies del Programa GEDAC sense assignació (no han aparegut al llistat)

Cada situació de les  plantejades serà valorada per la CGA. Cap d’elles no dóna un dret automàtic d’assignació.

No serà motiu de reclamació:

 • Quan la família té el seu fill/a en llista d’espera i està pendent que el centre confirmi la matrícula perquè s’activi la llista, amb ocasió de vacant. A tall d’exemple, si han posat a la sol·licitud els 10 centres possibles que podien demanar, apareixeran a 10 llistes d’espera fins al 4 de setembre.

En la resta de casos: oblits, canvis de domicili noves incorporacions, canvis de centre per motius personals..., podran fer una “petició fora de termini, que s’atendran a l’OME, amb cita prèvia, fora del període de reclamacions.

 

 Procediment per a la presentació d'al·legacions:

 Dates: dies 13, 14 i 15 de juny

 Vies:

 • Telemàtica: a través d’aquest formulari, es podrà omplir a partir del dia 12/06/2023 a les 8h: Reclamació contra la plaça assignada
 • Presencial: Excepcionalment, també poden demanar cita prèvia perquè se’ls atengui presencialment a l’OME, trucant al 010 (des del telèfon fix) i al 93 745 31 10 (des del telèfon mòbil).

Cal tenir en compte que totes les reclamacions presentades es tracten per igual, tant si es presenten el primer dia com si es presenten el darrer.

La comissió de garanties d’admissió es reunirà el 19 de juny i donarà resposta a cadascuna de les reclamacions per correu electrònic el 20 de juny.     

 

Com he de fer la preinscripció?

A través del web del Departament d’Educació: preinscripcio.gencat.cat

Important: fer una única sol·licitud de preinscripció en línia (amb o sense certificat digital) demanant plaça a qualsevol centre educatiu (públic o concertat)per ordre de preferència.

 

Criteris de puntuació i documentació acreditativa que cal aportar:

CRITERIS GENERALS

 • Tenir germans/es al centre (50 punts)
 • Proximitat al domicili (30 punts)
 • Proximitat al lloc treball (20 punts). Cal aportar contracte de treball o certificat de l’empresa
 • Viure al municipi, fora de la zona (10 punts)
 • Ser perceptors de Renda Garantida (15 punts)

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Família monoparental o nombrosa (10 punts). Si és expedit fora de Catalunya cal aportar el títol de família nombrosa.
 • Discapacitat de l’alumne o d’altres membres de la unitat familiar (15 punts). Cal aportar carnet de discapacitat.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts). Cal aportar sentència judicial o certificat acreditatiu.
 • Ser nascut/da de part múltiple (10 punts). Cal aportar el llibre família o partida de naixement.
 • Ser treballador/a del centre educatiu (10 punts).
 • Situació d'acolliment (10 punts). Cal aportar la resolució d'acolliment expedida pel Departament de Drets socials.

*Només cal aportar la documentació especificada, la resta de comprovacions es realitzaran de forma telemàtica.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Ja podeu consultar les dates de les xerrades informatives sobre la preinscripció del curs 2023-24 a càrrec de l'OME.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Per a informació del procés de preinscripció i matricula de les escoles bressol públiques de Sabadell, cliqueu aquí

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Al llarg del curs, per matricular un infant o jove als ensenyaments obligatoris (educació infantil, primària i ESO) contacteu amb l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Consulta els centres educatius de Sabadell:

Escoles Bressol

Educació Infantil i Primària

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Formació Professional

Programes de Formació i Inserció

Educació Especial

Ensenyaments Esportius