PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

CapaleraWebPMUS arxiu

  • Fons
  • Quadre de Fons

Quadre de fons

01.02     Mancomunitat Intermunicipal Sabadell-Terrassa

01.03     Consorci del Parc Central del Vallès

01.AD    Arxiu Administratiu Municipal

01.CEROA           Comissió Especial per a la Readmissió d'Obrers Acomiadats del Partit Judicial de Sabadell

01.CO    Comandància Militar de Sabadell

01.SO    Sometent Armat de Sabadell

  1. FONS NOTARIALS

02.01.00               Arxiu de protocols del districte de Sabadell

02.02.00               Notaries foranes

  1. FONS DE L’ADMINISTRACIÓ REIAL I SENYORIAL

03.01     Cort Batlle de Sabadell

03.02     Cort de Barberà

03.03     Cort de Castellar

03.04     Cort de Cerdanyola

03.05     Cort de Matadepera

03.06     Cort de Polinyà

03.07     Cort de Ripollet

03.08     Cort de Sant Llorenç Savall

03.09     Cort de Santiga

03.10     Cort de Sentmenat

03.11     Corts foranes

  1. FONS JUDICIALS

04.01.00               Jutjats de Sabadell

04.02.00               Comissió arbitral per a la solució dels conflictes derivats dels contractes de conreu

  1. FONS RELIGIOSOS

05.01.00               Parròquia de Sant Julià d´Altura

05.02.00               Comunitat de Preveres de Sant Feliu de Sabadell

  1. FONS COMERCIALS I D’EMPRESES

06.01.01               Arxiu Turull

06.01.02               Corominas, SA

06.01.03               Sucesor de Garriga Hermanos SA

06.01.04               Llonch, SA

06.01.05               SA Marcet

06.01.06               Sociedad Anónima Sucesora de Cuadras y Prim

06.01.07               Jenny-Turull, SA

06.01.08               Sucesor de José Sallarés Deu

06.01.09               Tejidos Especiales Cayo Sastre (TECS)

06.01.10               Vda. Antoni Gregori

06.01.11               Successors de Bas

06.01.12               Manich

06.01.13               Impremta Joan Sallent, Sucr.

06.01.14               Arxiu Estruch

06.01.15               Molins Hermanos Suc.

06.01.16               Joaquim Cura Argullol

06.01.17               Farmàcia Samaranch

06.01.18               Talleres Juan Muñoz

06.01.19               Francisco Serra Solé

06.01.20               Francisco Sampere y Hermanos, SA

06.01.21               Vapor Badia

06.01.22               Albareda y Serra, SA

06.01.23               Hotel España

06.01.24               Fusteria Pagès

06.01.25               Tallers Teixidor

06.01.26               SA de Laneria

06.01.27               Solmak i Gráfic 7

06.01.28               ABB Generación, SA

06.01.29               Tamburini e Hijos

06.01.30               Vda. de Lázaro Moix

06.01.31               SA de Peinaje

06.01.32               Tints Buxó

06.01.33               Gabinet d'advocats d'Antoni Farrés

06.01.34               Bartolomé Montlló

06.01.35               Pedro Sampere Juanico, Sucesor

06.01.36               Tallers Argemí, SA

06.01.37               Bracons Carol SA

06.01.38               Fonolleda

06.01.39               La Lanera Española S.A.

06.01.40               Trallero

06.01.41               José Ginebreda y Cía, SC

06.01.42               Transports Hoste

06.01.43               Puigmartí Hermanos

06.01.44               Josep Renom i Costa

06.01.45               Salvador Esteve

06.01.46               Economato Industrial de Sabadell S.A.

06.01.47               Union Textil Exportadora S.A (UTESA)

06.01.48               Joaquim Baciana i Oliver

06.01.49               Francesc Renom i Romeu

06.01.50               Mobles Térmens

06.01.51               Joan Prats Ustrell

06.01.52               Oficina Administrativa Miralles

06.01.53               Pompeyo Casanovas Turull

06.01.54               Santiago Casulleras Forteza

06.01.55               Antoni Trallero i Alòs

06.01.56               Tintes Enrich

06.01.57               Diari de Sabadell

FONS D’INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS

06.02.01               Frente de Juventudes de Sabadell

06.02.02               Acadèmia Miralles

06.02.03               Escola de Formació Social Sabadell-Terrassa

06.02.04               "Societat Coral Centre Sabadellès ""Gelats"""

06.02.05               Cooperativa La Sabadellenca

06.02.06               Centre d'Estudis del Nen

06.02.07               Associació Mútua de Quintes

06.02.08               Agrupación Sindical de Músicos Españoles. Junta comarcal de Sabadell

06.02.09               Comissió corals pro-monument al mestre Josep Olivella i Astals

06.02.10               Escola Pia

06.02.11               Organización Juvenil Española

06.02.12               Patronat Local de la Vellesa

06.02.13               Oller Pons, Joan (Orquestra Fatxendes)

06.02.14               Colònies de Vacances Sabadell

06.02.15               Junta de compensació del polígon 1 del pla parcial de la plaça Espanya

06.02.16               Joventut de la Faràndula

06.02.17               Amics del Teatre

06.02.18               Centre de Medicina Preventiva

06.02.19               Montepío Moderno

06.02.20               Conferències de Sant Vicenç de Paúl de la parròquia de Nostra Senyora de Gràcia

06.02.21               Joventut Obrera Cristiana

06.02.22               Círcol Republicà Federal Democràtic de la Creu Alta

06.02.23               Escola Industrial i d'Arts i Oficis de Sabadell

06.02.24               Comitè Executiu del II Congrés Tècnic d'Indústries Tèxtils

06.02.25               Exòtic Club

06.02.26               Consell de Joves de Sabadell

06.02.27               Societat Coral Recreativa El Ciervo

06.02.28               Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Sabadell

06.02.29               Unió Industrial

06.02.30               Associació de Fabricants de Teixits de Llana de Sabadell

06.02.31               Federació Tèxtil de Sabadell

06.02.32               Col·legi de Doctors i Llicenciats. Delegació de Sabadell

06.02.33               Associació socio-cultural Nous Temps

06.02.34               Col·legi Públic Enric Casassas

06.02.35               Hospital i Casa de Beneficiència/Consorci Hospitalari Parc Taulí

06.02.36               Confraria i Germandat de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist

06.02.37               Escola Pública Creu Alta

06.02.38               Escola Pública Carmen Tronchoni

06.02.39               Cambra de Comerç de Sabadell

06.02.40               Lliga d'Higiene Escolar de Sabadell

06.02.41               Patronat del Servei d'Orientació Professional de Sabadell

06.02.42               Ràdio Sabadell EAJ20

06.02.43               Unió Patronal de Barbers Professionals

06.02.44               Radio Juventud de Sabadell

06.02.45               "Cooperativa de Forners ""La Preferida"""

06.02.46               Associació Cultural i Social de la Dona

06.02.47               Associació d'Amistat Catalano-Txecoslovaca (CaTx)

06.02.48               Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Informes de la delegació de Sabadell

06.02.49               Associació de Veïns d'Arraona-Merinals

06.02.50               Delegació Comarcal de Ex Combatientes de Sabadell

06.02.51               Comitè Delegat Local de Sabadell de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929

06.02.52               Federació Patronal de Sabadell

06.02.53               La Benèfica del Vallès

06.02.54               Centre Català de Sabadell

06.02.55               Institut Industrial

06.02.56               Sindicat Lliure Professional de l'Art Tèxtil i Fabril de Sabadell

06.02.57               Associació d'Assistents Socials Sabadell-Terrassa

06.02.58               "Montepío de Socorros Mutuos ""La Josefina"""

06.02.59               Casal d'Europa

06.02.60               Cooperativa popular de Pintors i Empaperadors de Sabadell

06.02.61               Agrupació Coral La Industrial

06.02.62               Solidaris amb el Poble Sahraui

06.02.63               Jurat per a la unificació de preus de la mà d'obra de la secció de Teixits de Llana

06.02.64               Delegació de Sabadell de la Comissió Abat Oliva

06.02.65               Mili-KK de Sabadell

FONS PERSONALS

06.03.00               Illa Masferrer, Manuel

06.03.00               Manau Garreta, Agustí

06.03.00               Manau Avellanet, Lluís

06.03.00               Mas, Joan

06.03.00               Massó Català, Joaquim

06.03.00               Mateu Vidal, Ernest

06.03.00               Güell i Mañé, Rosend

06.03.00               Olzina, d'

06.03.00               Calvet d'Estrella, Joan Cristòfol

06.03.00               Puigjaner, Pau

06.03.00               Rojas, Pau

06.03.00               Maty Mont

06.03.00               Duran Junquera, Santiago

06.03.00               Dinarés Moragas, Josep

06.03.00               Cirera, Francesc

06.03.00               Romagosa Piñol, Joan

06.03.00               Botella Boluda, Enric

06.03.00               Ballvé Llobet, Gabriel

06.03.00               Bach Teixidó, Candi

06.03.00               Alforja Gumbert, Joaquim

06.03.00               López Aliart, Genís

06.03.00               Busqué Marcet, Jaume

06.03.00               Capmany Borri, Antoni de Pàdua

06.03.00               Clausella Vallvé, Gaietà

06.03.00               Vilarrúbies Busquets, Pau

06.03.00               Vives Llorens, Pere

06.03.00               Voltà, Teresa

06.03.00               Sardà i Salvany, Feliu

06.03.00               Burgués Serra, Marian

06.03.00               Arnella Bis, Miquel

06.03.01               Barceló Fau, Josep

06.03.02               Casajoana Casajoana, Mn. Ramon

06.03.03               Casals Pena, Gabriel

06.03.04               Llonch Salas, Joan

06.03.05               Masllovet Sanmiquel, Josep

06.03.06               Albareda Vidal, Maria

06.03.07               Simó Bach, Ricard

06.03.08               Vall Porqueres, Francesc

06.03.09               Alloza Pérez, M. Concepció

06.03.10               Massó i Bes, Antoni

06.03.11               García Trabanca, Alvaro

06.03.12               Borgunyó i Garriga, Agustí

06.03.13               Soler i Rabassó, Bartolomé

06.03.14               Fau Crespi, Joaquim

06.03.15               Cabané i Pibernat, Adolf

06.03.16               Oliver i Sallarès, Joan

06.03.17               Molins Fàbregas, Josep

06.03.18               Trabal Benessat, Francesc

06.03.19               "Prat Esteve, Joan ""Armand Obiols"""

06.03.20               Bistuer i Espias, Joan

06.03.21               Castells i Peig, Andreu

06.03.22               Torras Serra, Joan

06.03.23               Ribera i Llobet, Ramon

06.03.24               Rosas Vilaseca, Josep

06.03.25               Rifà Planas, Mateu

06.03.26               Moix Regàs, Josep

06.03.27               Farell Domingo, Joan

06.03.28               Obradors, Montserrat

06.03.29               Sanahuja Capella, Daniel

06.03.30               Rossell Rabassó, Narcís

06.03.31               Ponsa Galofré, Francesc

06.03.32               Moisès Figueras Sallarès

06.03.33               Leandre Roura Garriga

06.03.34               Jaume Avellaneda Camins

06.03.35               Laureà Tamburini Gibernau

06.03.36               Joan Vilatobà i Fíguls

06.03.37               Pere Monistrol i Masafret

06.03.38               Joan Monistrol i Pons

06.03.39               Maria Josepa Izard Llonch

06.03.40               Moisès Serra Martí

06.03.41               Lluís Mas Gomis

06.03.42               Lluís Subirana i Rebolloso

06.03.43               Salvador Sarrà i Serravinyals

06.03.44               Joaquim Garriga Casals

06.03.45               Carmen Mecho i Cunillera

06.03.46               Francesca Lladós Castellet

06.03.47               Ricard Duran Bargalló

06.03.48               Joan Salas Anton

FONS PATRIMONIALS

06.04.00               Fons patrimonial petits

06.04.01               Arnella, masia de ca n'

06.04.02               Ballester-Gramatges, família

06.04.03               Bellsolà, família

06.04.04               Brujas, família

06.04.05               Ferran-Janera, família

06.04.06               Fontanet, família

06.04.07               Tàrrech Trullàs, Eusebi

06.04.08               Vilaró, família

06.04.09               Sanmiquel, família

06.04.10               Ferrando-Fernando, família

06.04.11               Torras, família

06.04.12               Vilar, masia de can

06.04.13               Trabal, família

06.04.14               Izard-Gavarró, família

06.04.15               Salvi-Guvern-Camps, família

06.04.16               Turell, família

06.04.17               Sampere, família

06.04.18               Colomer de Santa Perpètua de Mogoda

06.04.19               Aguilà-Miserachs, família

06.04.20               Ugas-Bru, família

06.04.21               Duran del Pedregar

06.04.22               Cladelles de Palau-solità

06.04.23               Puigvert de Castellar

06.04.24               Oliver Salt, Família

06.04.25               Amat-Cardús-Guanteres, famílies

06.04.26               Coll, família

06.04.27               Molins, família

06.04.28               Família Valls Baqué

06.04.29               Manent de Sant Vicenç de Jonqueres

06.04.30               Família Ramon i Munt

06.04.31               Família Vila i Llobet

06.04.32               Família Artigas Buxeda

06.04.33               Família Romeu Marlet

06.04.34               Família Duran Morera

06.04.35               Can Puiggener

COL.LECCIONS

A.01       Col·lecció de pergamins

A.02       Documentació ciutadana

A.03       Cartells

A.04       Col·lecció de mapes i plànols

A.05       Col·lecció de goigs

IMATGE I SO

B.01       Fototeca

B.02       Filmoteca

B.03       Videoteca

B.04       Fonoteca

BIBLIOTECA I HEMEROTECA

C.01       Biblioteca

C.02       Biblioteca antiquària

D.01       Hemeroteca