Avaluació de la transparència

     

                                                                    

Transparència Internacional (TI) és una organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, aplega la societat civil, el sector privat i els governs.

Els Índex de Transparència que elabora i publica TI España estan adreçats a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública a la seva pàgina web, en relació amb els 80 indicadors i àrees que configuren l’índex

Índex de Transparència dels Ajuntaments http://transparencia.org.es/indices-transparencia-espana/

 

El Segell Infoparticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat en 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

Al Mapa Infoparticipa es publiquen els resultats d'avaluar si ofereixen dades bàsiques sobre els representants polítics, com gestionen els béns col·lectius, i indicadors adaptats a la Llei de Transparència.

Mapa Infoparticipa http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/2

     
 

Resultats de les avaluacions ITA i INFOPARTICIPA en edicions d'anys anteriors, i altres guardons de transparència assolits per l'Ajuntament de Sabadell.

 

El Síndic de Greuges de Catalunya té la funció d’avaluar el compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014 de Transparència de Catalunya, tal com el propi article 92.1 d’aquesta llei li encomana de forma expressa.

En aquest enllaç podeu accedir als informes anuals de compliment de la Llei de Transparència, elaborats pel Síndic .