Suggeriments al portal de transparència

lhwwc

“D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer Registre General, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i amb la finalitat de Registre d’entrada i sortida d’instàncies i documents. Així mateix, poden incorporar-se a altres fitxers propietat de l’Ajuntament de Sabadell si és necessari per a la realització del tràmit sol·licitat en aquesta instància. Les dades facilitades només seran cedides en els supòsits previstos a la Legislació vigent. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.”