PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Taxa de Residus: Sol·licitud d'un 90% de bonificació per compostatge (amb signatura digital)

L'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis relatius a la prevenció i a la gestió dels residus municipals i assimilats (Taxa de Residus) estableix una bonificació del 90% per a les unitats familiars que acreditin la selecció del paper i cartró, el vidre, els envasos i l'oli de cuina i la selecció i tractament propi de la fracció orgànica.

Quan?

Fins l'últim dia de pagament de la taxa en període voluntari (2 d'octubre de 2020)

Què necessito?

- Sol·licitud específica mitjançant el tràmit de residus d'atenció ciutadana.
- DNI fotocòpia o original.

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Text de l'Ordenança Fiscal 3.06

Més informació

En el cas de la fracció orgànica, aquesta haurà de ser eliminada a nivell domèstic o en el sí de la pròpia activitat agrícola dins del terme municipal de Sabadell.

La forma d'acreditar la bonificació, per primera vegada, consisteix en la visita d'un tècnic municipal en el domicili de la unitat familiar.

TRAMITAR

En línia