Els plans i programes anuals i plurianuals municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau d'assoliment d'objectius obtingut.

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Fonts:Transparència i Organització
Gabinet de l'Alcaldia
Serveis Municipals-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1;12.2; 12.2
INFOPARTICIPA18; ITA 9

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document complet)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019. Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. (document resum)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Data creació: 16/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Participació de Sabadell. Horitzo 2015
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2018
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Data creació: 10/05/2018
Data publicació: 19/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director de la bicicleta de Sabadell 2019-2025. Memòria.Novembre 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Estudi d'hàbits Esportius. Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Extracte de l'Informe de Salut Infantil. Març, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Director Aigua Potable 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica