Les resolucions judicials que afectin a l'Ajuntament

Àmbit: Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Capítol: Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials
Fonts:
  • Secretaria General / Ajuntament de Sabadell
  • Assessoria Jurídica
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1h
  • ITA 20

Descàrregues

Resolucions administratives: Es publiquen totes les resolucions administratives que puguin tenir rellevància pública en els acords de Ple i de la Junta de Govern Local. Gener, 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Resolucions judicials. Es publiquen les resolucions judicials de caràcter col·lectiu que afectin a una disposició de caràcter general de l'Ajuntament
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica