Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Àmbit: Transparència econòmico-financera
Capítol: Informació comptable i pressupostària
Fonts:
  • Serveis Econòmics / Ajuntament de Sabadell
  • Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
  • INFOPARTICIPA 21, 22, 23; ITA 37

Descàrregues

Execució trimestral del pressupost
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral
Pressupostos municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica