El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.

Àmbit: Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Capítol: Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics
Fonts:
  • Urbanisme
  • Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 8k ;12.5; 12.4
  • INFOPARTICIPA 18; ITA 60

Descàrregues

Text refòs del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell. Usos i destins del sòl del municipi. Podeu clicar a l'índex l'article que us interessi. Podreu trobar el text de les normes i també els plànols on localitzar (amb el cercador per adreça)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica