PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Alta al padró d'habitants

Inscriure com a alta un nou habitant en el Padró Municipal d'Habitants.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Formulari específic d'alta de padró signat pels que s'empadronen i/o resideixen
- DNI (obligatori per als majors de 14 anys), NIE o passaport en vigor
- Llibre de familia o certificat de naixement (si s'han d'empadronar menors d'edat, fins els 14 anys que no disposen de DNI , NIE o passaport).
- Escriptura, contracte de compra-venda, contracte de lloguer amb l'últim rebut de lloguer o cessió de l'habitatge.
Per a més informació sobre documentació necessària veure "Més informació".

Documents i enllaços relacionats

Més informació

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT:

Els documents identificatius han d'estar en vigor. Un document caducat no és vàlid, excepte si s'acompanya de la sol·licitud de renovació.

- DNI, NIE o Passaport (obligatori per als majors de 14 anys), llibre de família o certificat de naixement dels menors de 14 anys que no disposin de DNI , NIE o passaport.

-Ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat del Registre de Ciutadans de la Unió, en el qual hi consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE), junt amb el document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.

-Resta: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en què consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE) o, si no, passaport expedit per les autoritats del seu país.

- Documentació acreditativa de representació de menors i d'incapacitats legalment:

- Menors no emancipats: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu i signatura dels dos progenitors.

- En cas de separació o de divorci, la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia, a favor del progenitor que sol·licita la inscripció padronal.

- En els casos de guarda i custòdia compartida, si aquesta no indica el domicili d'empadronament del menor, s'ha de portar la conformitat dels dos progenitors.

- Incapacitats legalment: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu. Resolució judicial que acrediti la representació legal.

Documentació acreditativa del domicili:

-Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre...).

-Contracte original vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

-En cas d'alta a un habitatge on ja hi consten altres persones: signatura del titular i resident (que ha d'acreditar la possessió efectiva de l'habitatge: propietat, lloguer...) al formulari específic.

-Habitatges col·lectius (residències de la tercera edat, pensions, hotels, convents...), s'ha de presentar el full d'alta segellat, i signat per la persona responsable del centre i per la persona que s'inscriu.

És imprescindible aportar el document identificatiu original de la persona que fa el tràmit i els originals o les fotocòpies dels de la resta de persones, majors d'edat, que sol·liciten i signen l'alta. Pel que fa als menors i als incapacitats legalment veure els apartats corresponents.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament