PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia d'ús i ocupació

Comunicar la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions a la finalització de les obres i sempre que sigui obligatòria.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

. Full de sol·licitud (per duplicat).
. Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l’original).
. Declaració responsable segons model adjunt.
. Fotografia de la façana/es. El suport serà en paper fotogràfic o de qualitat equivalent. No s’admetrà fotografies instantànies ni imatges de baixa qualitat.
. Còpia compulsada o original del certificat final d'obres emès pel tècnic director o la tècnica directora de l'obra, degudament visat pel Col·legi Professional, on constarà la data d’acabament de les obres, el fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions de ser utilitzada.
. Còpia compulsada dels fulls segellats de l’alta o variació al Cadastre Immobiliari.
. Còpia compulsada del certificat o butlletí d’instal·lació del compliment del projecte tècnic d’infrastructura comuna de telecomunicacions segellat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, si s’escau.
. Si durant el transcurs de l’obra, s’han produït modificacions tant de detall com a substancials i no s’ha seguit el procediment regulat a l’art. 48 de l’Ordenança municipal reguladora dels expedients urbanístics (OMREU99), caldrà aportar els plànols de l’estat definitiu de l’obra, que reflecteixin les modificacions. Vistos els mateixos es procedirà a donar-li la tramitació preceptiva.
· Documentació acreditativa de la vinculació de les places d’aparcament, si s’escau.
. Certificat justificatiu del cost real final de les obres, expedit per la direcció facultativa de
l’obra, o qualsevol altra documentació fefaent del cost real de l’obra (certificació d’obra, factures, etc.), en cas que el càlcul de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, no hagi estat determinat mitjançant l’aplicació d’índexs o mòduls contemplats en l’ordenança fiscal 2.4.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

ORDENANÇA FISCAL 3.9

TAXA PER INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LES OBRES I USOS

TRAMITAR

Presencial

  • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
  • Adreça: c. del Sol, 1 3r
    Horari: dl.-dv.: de 9 a 14 h tot l'any inclòs l'agost Sol·licitar CITA PRÈVIA Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament