PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Canvi de domicili del padró d'habitants

Modificar l'adreça en el padró d'habitants.
Tota persona que sol·liciti una modificació de la seva adreça en el Padró d'Habitants ha de signar el document de sol·licitud de canvi de domicili. Pels menors d'edat i els incapacitats legalment, signaran els seus representants legals.

presencial  Presencial

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

. DNI, NIE o passaport en vigor.
-Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre...).
-Contracte vigent d’arrendament d’habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat de l’últim rebut de lloguer.
Per a més informació sobre documentació necessària veure observacions

Documents i enllaços relacionats

Més informació

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA IDENTITAT:

Els documents identificatius han d'estar en vigor. Un document caducat no és vàlid, excepte si s'acompanya de la sol·licitud de renovació.

- Espanyols: DNI (obligatori per als majors de 14 anys), llibre de família o certificat de naixement dels menors de 14 anys que no disposin de DNI.

- Estrangers (majors d'edat, menors nascuts a l'estranger i menors nascuts a Espanya que tenen més de 3 mesos):
-Ciutadans d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat del Registre de Ciutadans de la Unió, en el qual hi consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE), junt amb el document adreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.
-Resta: Targeta d'identitat d'estranger expedida per les autoritats espanyoles, en què consta el Número d'Identitat d'Estranger (NIE) o, si no, passaport expedit per les autoritats del seu país.

- Estrangers menors nascuts a Espanya que tenen menys de 3 mesos:
Llibre de família o certificat de naixement expedit per les autoritats espanyoles, en el cas que no disposin d'un document identificatiu.

- DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REPRESENTACIÓ DE MENORS I D'INCAPACITATS LEGALMENT:

Menors no emancipats: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu i signatura dels dos progenitors.

En cas de separació o de divorci, la resolució judicial que acrediti la guarda i custòdia, a favor del progenitor que sol·licita la inscripció padronal.

En els casos de guarda i custòdia compartida, si aquesta no indica el domicili d'empadronament del menor, s'ha de portar la conformitat dels dos progenitors.

Incapacitats legalment: Llibre de família, certificat de naixement o document identificatiu. Resolució judicial que acrediti la representació legal.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL DOMICILI:

-Títol de propietat (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre...).

-Contracte original vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual, acompanyat de l'últim rebut de lloguer.

-En cas d'alta a un habitatge on ja hi consten altres persones: autorització del titular i resident (que ha d'acreditar la possessió efectiva de l'habitatge: propietat, lloguer...) al seu nom.

-Habitatges col·lectius (residències de la tercera edat, pensions, hotels, convents...), s'ha de presentar el full de canvi de domicili segellat, i signat per la persona responsable del centre i per la persona que es canvia de domicili.

És imprescindible aportar el document identificatiu original de la persona que fa el tràmit i els originals o les fotocòpies dels de la resta de persones, majors d'edat, que sol·liciten i signen el canvi de domicili. Pel que fa als menors i als incapacitats legalment veure els apartats corresponents.

TRAMITAR

Presencial

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Central Despatx LLuch
 • Adreça: c. de la Indústria, 10
  Horari: - Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h - Del 15/06 al 10/09 de 8.15 a 15 h - Dia 7 de desembre de 8.30 a 15 h - Del 24/12 8/01/2021 de 8.30 a 15 h - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Est
 • Adreça: pl. de Montcortès, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Oest
 • Adreça: c. de Sant Isidor, 45
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Nord
 • Adreça: c. d' Arousa, 2
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 TANCAT - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 TANCAT - Obligatori demanar CITA PRÈVIA a l'adreça https://citaprevia.sabadell.cat
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficina Sud
 • Adreça: pl. de Castelao, 1
  Horari: - Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h - Dimecres de 9 a 14 h i de 15.30 a 19 h - Del 15.06 al 31.07.2020 de 8.15 a 15 h - De l’1 al 31.08.2020 Tancat - De l’1 al 10.09.2020 de 9 a 14 h - Dia 7 de desembre 2020 Tancat - Del 24.12.2020 al 8.01.2021 Tancat - Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament