PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Autorització de transports especials

Petició d'autorització per circulació de vehicle en règim de transport especial i acompanyament policial.

Quan?

1. Les sol·licituds s'hauran de presentar amb una antelació mínima, en funció dels pesos dimensions, tal i com es detalla: a) Mínim de 72 hores, comptabilitzats en dies laborables. a. Superior a 60 tones de pes. b. Superior a 3 metres d'amplada. c. Superior a 22 metres de llargària. d. Superior a 4,5 metres d'alçada b) Mínim de 48 hores, comptabilitzats en dies laborables. a. A la resta de casos. 2. La circulació de vehicles en règim de transport especial pel terme municipal de Sabadell, per motius de seguretat envers la resta d'usuaris de la via, requerirà sempre acompanyament policial.

Què necessito?

- El conductor haurà de portar documents preceptius en vigor, referits a la persona, al vehicle i a la càrrega transportada (estarà obligat a exhibir-los a requeriment dels agents de Policia que ho sol.licitin).
- El transportista haurà de portar al vehicle el document original del permís emès pel Servei Català de Trànsit o Direcció General de Trànsit, l'autorització municipal, el justificant de pagament de les taxes fiscals en concepte d'autorització municipal, el plànol de la distribució del pes per eix i la resta de documentació pròpia del vehicle.

Documents i enllaços relacionats

Més informació

1. Abans d'accedir al terme municipal de Sabadell, s'haurà de comunicar amb la Policia Municipal (telf. 93 745 32 61) per tal de fer l'acompanyament policial i la inspecció prèvia.
2. Es tindrà especial atenció amb les línies aèries, elèctriques i de telecomunicacions, així com qualsevol altre objecte que creui l'itinerari, per si fos necessari elevar-les, cosa que s'haurà de fer amb els seus propietaris o concessionaris.
3. Tots els danys i perjudicis que es produeixin a les vies per la realització del transport seran assumits directament com a responsable per el titular de la sol·licitud de l'autorització.
4. El transportista haurà de portar amb la documentació un certificat de pes de la càrrega transportada
5. El titular del vehicle haurà de recórrer prèviament l'itinerari per tal de comprovar la possibilitat de la realització del transport, essent de la seva responsabilitat la mesura prèvia de totes aquelles limitacions d'alçada (passos a diferent nivell, pòrtics de senyalització, semàfors,...) que creuin l'itinerari en el moment d'iniciar el seu recorregut.
6. Aquesta autorització només empararà les masses i dimensions especificades en la sol·licitud pel sol·licitant, i la massa tècnica màxima admissible (MTMA) no superarà en cap cas la consignada en la Targeta d'Inspecció Tècnica de Vehicles, i el seu titular serà responsable de la veracitat de les dades aportades, responsabilitzant-se per tant dels danys que es poguessin ocasionar al paviment i altres elements, en el cas que resultin superior.
7. Els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar per la realització del transport a les persones, animals o coses, seran assumits directament, com a responsables, pel titular de l'autorització.
8. L'original d'aquesta autorització s'haurà de dur al vehicle, i no portarà cap esmena ni modificació, perdent en aquest cas la seva validesa.
9. S'haurà de dur al vehicle l'original de l'autorització especial de circulació emesa pel Servei Català de Trànsit.
10. Per tal que l'autorització especial de circulació sigui vàlida, el conductor haurà de portar documents preceptius, en vigor, que es refereixen a la seva persona, al vehicle i a la càrrega transportada, quedant obligat a exhibir-los davant dels Agents de l'Autoritat que els sol·licitin.

TRAMITAR

En línia

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament