PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Consulta del padró fiscal de la Taxa de Residus (amb signatura digital)

Es consulten les dades que formen part del padró anual de la Taxa de Residus. S'exposa al públic quan s'aprova el padró. Es publica al BOP i hi ha un mes per presentar al.legacions.

Quan?

Tot l'any

Què necessito?

- Certificat digital

Més informació

Ordenança municipal 3.6

CONSULTA DE L'ESTAT DEL BENEFICI:

-Si el BENEFICI està concedit, es necessari esperar la comunicació amb nova liquidació amb un període de pagament nou (si s'ha adreçat al SAC obtenir el duplicat immediatament).

-Si el BENEFICI està denegat li arribarà l'escrit de comunicació i haurà de pagar amb la notificació que ja tenia ( l'Ajuntament no li enviarà nova notificació, però el període de pagament se li amplia a 30 dies des de la notificació de la desestimació) si el període de pagament resultant es posterior a la data de termini de pagament en voluntaria, haurà d'anar a pagar a l'oficina de recaptació.

No es tancarà el termini sense que hagi rebut contesta i tindrà termini suficient per fer el pagament

En qualsevol cas si el rebut passa a executiva es perd la bonificació del 10% o del 20% que l'Ajuntament a aplicat d'ofici a tots els rebuts a més d'aplicar-li el corresponent recàrrec.

Un cop l'Ajuntament desestima una reclamació el ciutadà disposa de un mes per fer RECURS DE REPOSICIÓ (mitjançant sol.licitud al registre) el fet d'interposar un recurs de reposició no l'eximeix del pagament del rebut, per tant té un termini d'un mes des de la data de la notificació per fer el pagament passat el qual passarà el rebut a executiva.

TRAMITAR

En línia