PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Alta de l'IAE (amb signatura digital)

Document que ha de presentar qualsevol persona jurídica (societats) que iniciï una activitat econòmica i que estigui subjecta a tributació per l'impost.

Quan?

En el termini d'un mes d'ençà de la data d'inici de l'activitat.

Què necessito?

- Fotocòpia del NIF
- Imprés de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (només per empreses amb volum de negoci superior al milió d'€uros)
- Fotocòpia del DNI del representant (també s'admet l'imprès 840 d'Hisenda de l'Estat, en lloc del propi de l'Ajuntament).

Més informació

- És preceptiu que el document el signi el titular de l'activitat o bé el representant. Un cop emplenat i signat, es pot enviar telemàticament.
- S'entén per representant a l'apoderat o administrador d'una societat, o bé qualsevol persona autoritzada per part de l'interessat.
- Els documents s'han d'adjuntar en format PDF i signats electrònicament.

No s'admetran documents amb altres formats i que no estiguin signats digitalment.

TRAMITAR

En línia