PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Reclamació de l'IAE (amb signatura digital)

Si un subjecte passiu considera que la declaració d'alta, baixa o variació de l'IAE, o bé la liquidació que se li ha notificat conté alguna errada, cal que presenti la reclamació corresponent.

Quan?

Tot l'any.

Què necessito?

- Fotocòpia del NIF
- Escrit amb les al·legacions
- Fotocòpia del DNI del representant

Més informació

- És preceptiu que el document el signi el titular de l'activitat o bé el representant. Un cop emplenat i signat, es pot enviar telemàticament.
- S'entén per representant a l'apoderat o administrador d'una societat, o bé qualsevol persona autoritzada per part de l'interessat.
- Els documents s'han d'adjuntar en format PDF i signats electrònicament.

No s'admetran documents amb altres formats i que no estiguin signats digitalment

TRAMITAR

En línia