PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament (amb signatura digital)

L'accés a l'Ajuntament es realitza sempre mitjançant concurs públic (interinatge) o concurs-oposició o oposició.

Quan?

- CONCURS PÚBLIC: 20 dies naturals des de la publicació al DOGC - CONCURS OPOSICIÓ / OPOSICIÓ : 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOE al DOGC i al BOP.

Què necessito?

- Sol·licitud
- Documentació acreditativa del nivell de català d'acord amb les bases de la convocatòria
- En el cas d'estar a l'atur cal presentar documentació acreditativa d'aquesta situació d'acord amb el que estableixin les bases de la convocatòria (concurs oposició / oposició).
- En el cas de participació en el torn de persones amb discapacitat, còpia digital del certificat del grau de discapacitat (concurs oposició / oposició).
- Altra documentació que puguin exigir les bases de la convocatòria

ATENCIÓ: Per poder firmar aquest tràmit, si utilitza sistemes d’identificació digital diferents de l’idCAT Mòbil (com DNIe, IdCAT, FNMT, etc.),
cal que prèviament descarregui i instal·li l’aplicació AutoFirma des de l’adreça electrònica següent: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Documents i enllaços relacionats

Més informació

CONCURS PÚBLIC/CONCURS OPOSICIÓ/OPOSICIÓ:
La convocatoria i les bases del procés es publiquen als butlletins oficials corresponents així com a la pàgina web i al tauler d'edictes electrònic municipal.

Podeu fer la cerca de places vigents a la web sabadell.cat: TREBALL i EMPRESA, Oferta pública d'ocupació, Concursos públics. http://ca.sabadell.cat/Seleccio/p/concursos_publics_cat.asp

La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en el termini que fixin les bases reguladores.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicaran les llistes dels aspirants admesos i exclosos i les dates concretes dels exàmens, de conformitat amb el que estableixin les bases reguladores.

RESULTATS DE LES PROVES: consultant el web de l'Ajuntament http://www.sabadell.cat.

La compulsa de documentació es realizarà en el tràmit que correspongui d'acord amb la regulació prevista a les bases corresponents.

TRAMITAR

En línia

També et pot interessar...

La meva carpeta

La meva carpeta

Consulta l'estat dels teus tràmits i altres gestions
Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

Rep un avís al teu correu en relació a Guals, Ibi o Vehicles
Factura electrònica

Factura electrònica

Presenta les teves factures electrònicament
Tauler d'edictes

Tauler d'edictes

Edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals
Comentaris, suggeriments i queixes

Comentaris, suggeriments i queixes

Contacta en línia amb l'Ajuntament