PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
          

TRÀMITS I GESTIONS

Consulta Pla de Pagament Personalitzat

Permet la consulta pels canals habilitats de les dades personals i de contacte facilitades pel contribuent en el moment de subscriure el pla de pagament, així com la consulta de la situació inicial i actual del pla amb i un detall dels imports i venciments dels càrrecs bancaris.

presencial  Presencial

Quan?

En qualsevol moment de la vigència del pla.

Què necessito?

- Original NIF,NIE o targeta d'identificació fiscal del titular del deute.
- Autorització del titular del deute al compareixent.
- Original del NIF,NIE de la persona autoritzada pel titular del deute.
- Original del NIF del representant legal i en el cas de societats: escriptures de constitució, estatuts SCP, poders administradors, herències jacents, tuteles, etc.

Documents i enllaços relacionats

ENLLAÇOS RELACIONATS:

Pagament de Tributs Municipals

Més informació

La consulta inclou les dades personals i de contacte facilitades (IBAN, correu electrònic a efectes de comunicació i telèfon de contacte), així com l'import inicial estimat, la situació actual i les possibles diferències entre ambdues quantitats.
També inclou la consulta dels càrrecs bancaris i un històric de plans de pagament.

TRAMITAR

En línia

Presencial