Organigrama de l'organització administrativa de l'Ajuntament

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: El govern i l'organització
Descripció: Organigrama de l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb la identificació del responsable polític i del responsable tècnic de cada àmbit.
Fonts:
  • Transparència
  • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b

Descàrregues

Organigrama
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica