Organigrama

Informació institucional
Organització administrativa
Organigrama de l'estructura organitzativa interna de l'Ajuntament, amb la identificació del responsable polític i del responsable tècnic de cada àmbit.
Fonts
  • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b
  • Organigrama de L'organització administrativa