Organigrama de l'organització administrativa de l'Ajuntament

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: El govern i l'organització
Fonts:
    Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1b

Descàrregues

Organigrama
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica