Relació de contractes menors

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Contractes
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1b; 13.1d
AOC; ITA 48, 65, 69, 73

Descàrregues

Informació sobre contractes menors. Consultar les publicacions agregades al perfil del contractant
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica