Actes administratius sobre domini públic, o serveis públics

Àmbit: Normativa, acords i actes jurídics
Capítol: Actes jurídics i administratius
Descripció: Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
Fonts:
    Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1f
Etiquetes:perfil contractant, perfil contratante, contractació pública, contratación pública, serveis municipals, servicios municipales, Licencias, Llicències, Concessions, Concesiones

Descàrregues

A la plataforma Contractació Pública, filtrar per tipus de contractes:Contractes Admnistratius Especials; Gestió de Serveis Públics o altra legislació
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
LLICÈNCIES DEMANIALS: Autoritzacions per a la utilització privativa de béns públics
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica