Actes administratius sobre domini públic, o serveis públics

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Actes administratius, declaracions responsables, comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.
Fonts
  • Patrimoni-T Secretaria General
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1f
  • Actes administratius sobre domini públic o serv. p