Estat d'execució del pressupost

Àmbit: Informació econòmica i financera
Capítol: El pressupost
Descripció: Grau d'execució del pressupost, amb actualització trimestral.
Fonts:
    INTERVENCIÓ-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1a
  • INFOPARTICIPA 22; ITA 37
Etiquetes:pressupost, pressupostos, presupuesto, presupuestos, gasto, gastos, despesa, despeses, execució trimestral, ejecución trimestral, memoria, memòria, finances municipals, finanzas municipales

Descàrregues

Execució trimestral del pressupost
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Trimestral