Cost de les campanyes de publicitat institucional

Informació econòmica i financera
Economia i finances
El cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i import contractat a cada mitjà de comunicació.
Fonts
  • Comunicació-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1f
  • Cost de les campanyes de publicitat institucional