PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES

Àrea de joc infantil del Parc Central del Vallès

El dia 10 de desembre de 2019 es van rebre les obres del projecte d’emergència anomenat Pavimentació de l’àrea de joc del parc central del Vallés, pel confinament del residu de fragments de fibrociment.

Les obres van consistir en la realització del confinament de les terres existents i la pavimentació de les àrees de joc. Per fer aquestes actuacions es va procedir a la col·locació d’una làmina de geotèxtil, amb un reblert de terres de 20 cm de gruix. A la superfície interior dels jocs infantils, s’ha col·locat un paviment de seguretat de cautxú continu. Per tal de consolidar les terres d’aportació, s’ha realitzat una hidrosembra a pressió amb una barreja de llavors de lleguminoses i gramínies.

Durant aproximadament tres mesos, es mantindrà el tancament perimetral a l’àmbit d’actuació, amb l’objectiu de protegir aquesta plantació i afavorir el seu desenvolupament. L’àrea de joc s’obrirà al públic en el segon trimestre del 2020.

021

041

051

081