Plans d'Actuació Municipal de caràcter transversal

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Pla d'Actuació Municipal i Pla de Mandat
Descripció: Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
INFOPARTICIPA 18, ITA 9
Etiquetes:gobierno, govern, planificació, planificación, serveis municipals, servicios municipales

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2019
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Data creació: 11/02/2019
Data publicació: 10/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla normatiu de l'Ajuntament de Sabadell per l'anualitat 2020
Format:
Data creació: 16/12/2019
Data publicació: 18/12/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Sabadell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director Policia Municipal de Sabadell (2018-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica