Plans d'Actuació Municipal de caràcter transversal

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans d'Actuació Municipal
Descripció: Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts:
    Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
Etiquetes:gobierno, govern, planificació, planificación, serveis municipals, servicios municipales

Descàrregues

Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2022
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023. EXERCICI 2022
Format:
Data creació: 14/10/2021
Data publicació: 22/12/2021
Freqüència d'actualització: Anual
Pla de contractació de l'any 2022
Format:
Data creació: 09/02/2022
Data publicació: 10/02/2022
Freqüència d'actualització: Anual
Pla normatiu de l'Ajuntament de Sabadell per l'anualitat 2022
Format:
Data creació: 20/04/2022
Data publicació: 25/04/2022
Freqüència d'actualització: Anual
PLA DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE SABADELL (2022-2026)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2021
Pla normatiu de l'Ajuntament de Sabadell per l'anualitat 2021
Format:
Data creació: 05/03/2021
Data publicació: 17/03/2021
Freqüència d'actualització: Anual
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020-2023. EXERCICI 2021
Format:
Data creació: 25/11/2020
Data publicació: 16/12/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2019
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Data creació: 11/02/2019
Data publicació: 10/05/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla normatiu de l'Ajuntament de Sabadell per l'anualitat 2020
Format:
Data creació: 16/12/2019
Data publicació: 18/12/2019
Freqüència d'actualització: Anual
Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Sabadell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla director Policia Municipal de Sabadell (2018-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica