Estadístiques de contractació amb els diversos adjudicataris

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Estadístiques de contractació
Descripció: Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
Fonts:
  • Secretaria General-T1
  • Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, transparencia, transparència, estadísticas, estadístiques, Adjudicatarios, Adjudicataris, tipos de contratos, tipus de contractes

Descàrregues

Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors. 2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual