Registre públic de contractes, i registre oficial de licitadors i empreses

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Enllaç al registre de la Generalitat (Disp Add. 8 LTRCAT)
Fonts
  • Secretaria General-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1f; DISP ADD 8a.
  • Registre públic contractes, licitadors i empreses