Retribucions dels regidors i assignació als grups municipals.

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els regidors
Descripció: Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors , i l'alcalde/essa. Assiganció als grups municipals
Fonts:Recursos Humans-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
INFOPARTICIPA 7; ITA 57
Etiquetes:Regidor, Regidora, regidoras, regidores, regidors, salari, salario, sou, sueldo, partido politico, partit polític, alcalde

Descàrregues

Drets econòmics dels regidors/es
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Assignació als grups municipals
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica