Retribucions dels regidors i regidores. Assignació als grups municipals.

Informació institucional i organitzativa
Els regidors
Les retribucions, indemnitzacions i dietes dels regidors i regidores , i l'alcalde/essa. Assignació dels grups municipals i justificació de les mateixes.
Fonts
  • Alcaldia
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
  • Retribucions dels regidors/res.Grups Municipals