Alts càrrecs directius i personal eventual

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Perfil i dades biogràfiques. Característiques, funcions i retribucions dels alts càrrecs directius i del personal eventual.
Fonts:
    Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, Altos cargos, Alts càrrecs, personal eventual, biografia, sueldo, sou, salari, salario, estructura municipal, organització municipal, organización municipal

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica