Personal directiu i personal eventual

Informació institucional
Organització administrativa
Perfil i dades biogràfiques. Característiques, funcions i retribucions dels alts càrrecs directius i del personal eventual.
Fonts
  • Recursos Humans
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 11.1b
  • Personal directiu i persnal eventual