Convenis i acords sindicals

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Acord/Conveni de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/iques de l'Ajuntament.
Fonts
  • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1i
  • Convenis i acords sindicals