Conveni col·lectiu i altres acords de personal

Informació institucional
Organització administrativa
Acords / Conveni de les condicions de treball dels/de les empleats/des públics/iques de l'Ajuntament.
Fonts
  • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1i
  • Convenis i acords sindicals