Alliberats sindicals

Informació institucional i organitzativa
La plantilla i els llocs de treball
Nombre d'alliberats sindicals a l'Ajuntament i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos i el nombre d'hores sindicals.
Fonts
  • Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.2
  • Alliberats Sindicals