Alliberats sindicals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Nombre d'alliberats sindicals a l'Ajuntament i els ens dependents, amb la indicació dels sindicats corresponents, els costos i el nombre d'hores sindicals.
Fonts:
    Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.2
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, Cost econòmic, Coste económico, Sindicatos, Sindicats, Delegados sindicales, delegats sindicals

Descàrregues

2021
Alliberats Sindicals
Format:
Data creació: 22/02/2021
Data publicació: 24/02/2021
Freqüència d'actualització: Anual