Qualitat dels serveis municipals

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: Els serveis municipals
Descripció: Enquestes, i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts:
  • Transparència
  • Serveis Municipals-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
Etiquetes:Cartes de serveis, cartas de servicios, compromisos, serveis municipals, servicios municipales, prestaciones, prestacions, calidad, qualitat, ciudadanía, ciudadanos, ciutadans

Descàrregues

Comunicacions a l'Ajuntament 2021
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Comunicacions a l'Ajuntament 2019
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Comunicacions a l'Ajuntament 2020
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Anual
Enquestes de satisfacció: Enquestes sobre la prestació de serveis municipals
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Suggeriments al Portal de transparència
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Enquestes sobre prestació de serveis municipals en relació als compromisos de les cartes de serveis
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica