Qualitat dels serveis municipals

Informació institucional i organitzativa
Els serveis municipals
Enquestes, i altres avaluacions amb participació dels ciutadans, sobre la prestació dels serveis municipals.
Fonts
  • Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1j
  • Qualitat dels serveis municipals