Política de gestió de documents electrònics a l'ajuntament de Sabadell

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Gestió Documental
Descripció: Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts:
    Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
  • AJUNT SBD

Descàrregues

2021
Política de gestió de documents electrònics a l'ajuntament de Sabadell. Gener 2021
Format:
Data creació: 15/02/2021
Data publicació: 23/02/2021
Freqüència d'actualització: Anual