Política de gestió de documents electrònics a l'ajuntament de Sabadell

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Gestió Documental
Descripció: Decret d'aprovació i document annex aprovat

Descàrregues

Política de gestió de documents electrònics a l'ajuntament de Sabadell. Gener 2021
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica