Es dóna informació sobre el Retiment de Comptes?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos col·lectius?
Fonts:Gabinet de l'Alcaldia-T4
Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3; 12.4
INFOPARTICIPA 18; ITA 9; 60; 61; 62; 63; 64

Descàrregues

Indicadors i fites de l'Agenda 21+10
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció per la Millora de la Qualitat de l'Aire de Sabadell (2017-2022)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Acció d'Energia Sostenible - PAES 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Agenda 21+10 de Sabadell (2011-2020)
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
El Pla de Mobilitat urbana de Sabadell
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Acció Social. Sabadell 2016-2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'acció de salut. Sabadell 2016
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local de drogues de Sabadell 2016-2020
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla estratègic de Participació de Sabdell. Horitzó 2025
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic d'Intervenció Comunitària per a la ciutat de Sabadell. 2019-2029
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de foment de les arts audiovisuals de Sabadell. 2018-2019
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de relacions exteriors i projecció internacional de Sabadell. Maig 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Local d'Infància i Adolescència de Sabadell. Abril, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBI. Per a la promoció de la diversitat sexual, afectiva i de gènere 2018-2022. Regidoria de Drets Civils i Gènere. Ajuntament de Sabadell, 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de gestió agroforestal de la finca municipal de Can Gambús. Octubre 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla per a l'Equitat i l'èxit educatiu. Sabadell 2017-2027
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Sabadell. Juliol de 2017
Format:
Freqüència d'actualització: Dinàmica